Service

Kopparportens parkering finner du i anslutning till gallerian på norrsidan. På vår parkering gäller p-skiva. P-skiva finns att köpa hos Salong Axelsson vid norra entrén för 10 kr, pengarna går oavkortat till Hospice.

Hela gallerian Kopparporten är anpassad för rörelsehindrade och centralt i gallerian finns även en toalett.